Privacy Beleid

Wij stellen ieders privacy in een hoog vaandel en respecteren daarbij de in Europa geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) De wet staat ons niet toe om contracten af te sluiten met personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van ouder of voogd is verleend. Tevens is het niet toegestaan onze diensten te gebruiken voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens, welke vallen onder het verbod zoals vermeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voorts verstekken wij naast onze algemene leveringsvoorwaarden ook een verwerkingsovereenkomst waarin onze afspraken omtrent de verwerking van privacygegevens staat vastgelegd. De verwerkingsovereenkomst is voorzien van een register van verwerkingsactiviteiten en een overzicht betreft gegevensbescherming.

Betreft de privacygegevens die wij registreren, deze zijn zonder opgaaf van reden op te vragen en kunnen indien gewenst voor u worden aangepast. Het is niet mogelijk uw account uit ons systeem te laten verwijderen zolang openstaande facturen of facturen jonger dan 7 jaren in ons systeem staan, dit inzake onze bewaarplicht facturen. Indien wij niet over het minimum aan benodigde gegevens kunnen beschikken is het niet mogelijk diensten aan u te leveren. Een tekort aan informatie kan leiden tot stopzetting van geleverde diensten.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht een verwerkersovereenkomst met u aan te gaan indien wij de persoonsgegevens van derden voor uw verwerken. Indien dit van toepassing is ontvangt u daarover separaat bericht.