Afleverinformatie

De levering van bestellingen geschiedt door een door Technorama LLP te selecteren partij, deze kan afhankelijk van te transporteren goederen variëren. Ook kan het voorkomen dat leveringen gesplitst en al of niet door verschillende partijen wordt geleverd. De verzendingsvoorwaarden van de geselecteerde verzender zijn eveneens van toepassing op de te leveren goederen. Indien u een zending ontvangt waarvan de verpakking geopend of ernstig beschadigd is raden wij u aan de zending niet te accepteren. Indien geleverde goederen onjuist, incompleet of beschadigd zijn dient u dit zo snel mogelijk bij Technorama LLP te melden. Technorama LLP heeft het recht hierbij te vragen om bewijsmateriaal (bijvoorbeeld foto’s) of het retourneren van de zending.

Technorama LLP heeft het recht de verzending van goederen te weigeren indien zijn het vermoeden heeft dat de levering niet zal aankomen of het opgegeven leveringsadres onjuist zou zijn.

Indien noodzakelijk kunnen extra kosten worden berekend voor het verpakken of op afwijkende wijze verzenden van goederen, vanzelfsprekend zal hierover tevoren met u worden overlegd.